Wangzy Royal Ballet

공지사항

공지 3월 유아반 안내

2024-03-02


유아 5세반 : 주1회 금요일 16:10~

유아 6~7세 반 : 주2회

                         월 수 16:00~16:50

                         화 목 16:20~17:10


3월 수강 기간
3/4~3/30주소 : 서울시 광진구 능동로 267 영진빌딩 5층 | 상호 : 왕지로얄발레학원 | 사업자등록번호 : 221-93-63787 | 대표 : 왕지원
Tel : 010-6444-7112 | E-mail : wangzyrb@naver.com
Copyright (c) wangzyrb.com All Rights Reserved.