Wangzy Royal Ballet

공지사항

12월 성인발레

2022-11-28

12/2(금)~ 12/28 (수) 4주 진행합니다

성인 작품수업 매주 화요일 pm 9:10~10:00

                       파키타 ' 폴로네이즈 '

성인 토슈즈 수업 매주 토요일 pm12:20~01:00


중급 수업 매주 월 수 오전 10시

                        월 저녁 8시 50분
주소 : 서울시 광진구 능동로 267 영진빌딩 5층 | 상호 : 왕지로얄발레학원 | 사업자등록번호 : 221-93-63787 | 대표 : 왕지원
Tel : 010-6444-7112 | E-mail : wangzyrb@naver.com
Copyright (c) wangzyrb.com All Rights Reserved.